Přehrát

Pojištění zemědělských rizik

Pro všechny subjekty z oblasti zemědělství jsou určeny specifické produkty zemědělského pojištění. Pojištění plodin kryje především nepřízeň počasí – vichřici, krupobití, záplavu, povodeň, požár, vyzimování, jarní mráz. Pojištění zvířat pak kryje škody na hospodářských zvířatech v případě jejich uhynutí, utracení nebo nucené porážky. Příčinou mohou být živelní rizika (například požár), ale i nebezpečné nákazy, otravy, úrazy a může se jednat o jednotlivé i hromadné škody. Dále do této kategorie lze zahrnout i pojištění lesů, kdy jsou lesní porosty chráněny především proti požárům a vichřicím, tedy vzniku polomů. Připojistit lze sanaci poškozeného prostoru, tedy vytěžení a znovuzalesnění.

Další Základní pojištění


Rozšířit
Zavřít