Spolupráce s pojišťovnamiSpolupracujeme s těmito pojistiteli

 • Allianz pojišťovna, a.s.
 • Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s.
 • Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka pro Českou republiku
 • AXA pojišťovna a.s.
 • COMPAGNIE FRANCAISE D´ ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR organizační složka Česko
 • Colonnade Insurance S.A., organizační složka
 • Credendo – Short-Term EU Risks úvěrová pojišťovna, a.s.
 • Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB
 • D.A.S. Rechtsschutz AG, pobočka pro ČR
 • Direct pojišťovna, a.s.
 • EULER HERMES SA, organizační složka
 • ERV Evropská pojišťovna, a. s.
 • Generali Česká pojišťovna a.s.
 • Generali Poisťovňa, a. s.
 • Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.
 • HDI Versicherung AG, organizační složka
 • Chubb European Group SE, organizační složka
 • INTER PARTNER ASSISTANCE, organizační složka
 • Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
 • MAXIMA pojišťovna, a.s.
 • MSIG Insurance Europe AG, pobočka poisťovne z iného členského štátu (Slovensko)
 • Österreichische Hagelversicherung – Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Agra pojišťovna, organizační složka
 • Pojišťovna Patricie a.s.
 • Pojišťovna VZP, a.s.
 • Slavia pojišťovna a.s.
 • STARR EUROPE INSURANCE LIMITED, pobočka pro Českou republiku
 • UNIQA pojišťovna, a.s.


Rozšířit
Zavřít