O společnosti

Svým klientům zajišťujeme komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv, při likvidaci pojistných událostí, přípravě a realizaci individuálních pojistných programů a vytváření strategie krytí pojistných rizik.


O společnosti

Pojišťovací makléřství INPOL a.s. je právnickou osobou – akciovou společností, zapsanou
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 3440 a je na základě registrace u České národní banky orgánu státního dozoru v pojišťovnictví – vedena jako samostatný zprostředkovatel ve smyslu zákona č. 170/2018 Sb. o distribuci pojištění a zajištění.

Pojišťovací makléřství INPOL a.s. patří objemem předepsaného pojistného k největším společnostem svého druhu na území České republiky.

Vzhledem ke skutečnosti, že spolupracujeme s celým spektrem pojišťoven působících na českém trhu, dokážeme poskytovat svým klientům vyčerpávající a vždy aktuální informace
o možnostech pojištění, a na základě porovnání a vyhodnocování produktů nabízených pojišťovnami doporučit klientům nejvhodnější a nejvýhodnější kombinace těchto produktů
s ohledem na jejich specifické potřeby.

Jednou z velmi žádaných činností je u klientů, na které se vztahuje zákon o zadávání veřejných zakázek, zajišťování přípravy veřejných soutěží při výběru pojistitele ve smyslu zmíněného zákona vč. odborného vyhodnocení jednotlivých nabídek. V tomto směru naše společnost disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi vyplývajícími z již realizovaných veřejných soutěží.

Za vysokou profesionalitu při provádění všech výše uvedených činností ručíme svým klientům nejen vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi svých 60 zaměstnanců, ale i vlastním pojištěním profesní odpovědnosti, a to částkou do výše 1 miliardy Kč. V zájmu neustálého zvyšování úrovně poskytovaných služeb implementovala společnost v r. 2002 systém řízení kvality dle normy ISO 9001-2000 a v roce 2018 dle normy ISO 9001 – 2015.

Společnost je také členem Asociace českých pojišťovacích makléřů. AČPM je profesním sdružením právnických osob s možností přidruženého členství i fyzických osob. Jejím posláním je ochrana společných zájmů členů a péče o spravedlivé uplatnění pojišťovacích makléřů na domácím pojistném trhu i v mezinárodním měřítku. Asociace dbá na zvyšování profesionální úrovně členů, na etické rozměry vykonávané profese a na posilování prestiže pojišťovacích makléřů.

Příslušné dokumenty ke stažení najdete v oddíle Dokumenty.Rozšířit
Zavřít