Přehrát

Pojištění leteckých rizik vč. pojištění dronů

Do leteckých rizik řadíme řadu činností od výrobců letadel a jejich součástí, přes vlastníky a provozovatele letišť a hangárů, provozovatele řízení letového provozu, provozovatele letadel, piloty až po pojištění letadel samotných. Část těchto rizik je kryta majetkovým pojištění (např. pojištění letadla), velká část je pak tvořena různými druhy odpovědnosti z těchto specifických činností. V majetkovém pojištění je tedy kryto letadlo jako takové, v podstatě „havarijní“ pojištění. V případě odpovědnostních rizik jsou klasicky kryty újmy na zdraví třetích osob a škody na věci třetích osob, vč. tzv. následných finančních škod. V současné době je aktuální také pojištění odpovědnosti provozu dronů, a to jak pro komerční, tak i amatérskou činnost.

Další Základní pojištění


Rozšířit
Zavřít