Přehrát

Pojištění odp. za škodu v důsledku závažných havárií

Pokud vaše společnost vlastní nebo užívá objekty, v nichž se ukládá, vyrábí nebo zpracovává nebezpečná chemická látka v daném množství, máte dle zákona o prevenci závažných havárií za povinnost se pojistit proti důsledkům úniku těchto látek, případně dalšími riziky, jako je požár, výbuch apod. Kategorie a množství nebezpečných látek stanovuje zmíněný zákon, nicméně pojištění lze doporučit všem, kdo nebezpečné chemické látky skladuje či vyrábí.

Další Specializované pojištění


Rozšířit
Zavřít