Přehrát

Pojištění kybernetických rizik

V souvislosti s požadavky moderní doby, stylem práce a provázaností bez nadsázky celého světa prostřednictvím moderních technologií dochází k rapidnímu nárůstu potřeby pokrývat rizika, která s sebou používání informačních systémů, internetu a shromažďování dat nese. Jakákoliv společnost, která přichází do styku s elektronickými daty, ať již v mobilních zařízeních, počítačích, serverech nebo online, je vystavena takovým rizikům. Extrémně ohroženy jsou např. nemocnice, subjekty veřejné správy apod. Pojištění kybernetických rizik je specifický produkt, který kombinuje krytí vlastních škod se škodami způsobenými třetím osobám. Jde o škody vzniklé únikem dat a informací, neoprávněným nakládáním s osobními údaji, dále jsou kryty sankce uložené dozorovým orgánem, náklady na související odborné služby (PR služby, IT služby, obnovení dat), škody vzniklé zveřejněním digitálního obsahu. Jsou kryty i velmi časté hackerské požadavky na výkupné a v neposlední řadě lze připojistit i přerušení provozu v důsledku narušení IT systému vaší společnosti.

Další Specializované pojištění


Rozšířit
Zavřít