Přehrát

Stavebně montážní pojištění

Toto pojištění může uzavřít každý, komu hrozí riziko ze stavby nebo montáže budovaného díla - investor, majitel, hlavní dodavatel, ostatní subdodavatelé atd. Základním účelem pojištění je nabídnout přiměřenou a úplnou ochranu v průběhu montáže nebo stavby. Stavebně montážní pojištění kryje živelní rizika, odcizení a vandalismus, nešikovnost, nedbalost, vadné provedení, pády věcí, nehody při budování se sekundární škodou na díle. Standardní součástí stavebně montážního pojištění je i pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou třetí osobě v souvislosti s budováním díla a běžně se zahrnuje i tzv. křížová odpovědnost mezi účastníky budovaného díla navzájem. Lze připojistit i ztrátu očekávaného zisku investora, pokud dojde ke škodě, která výstavbu nebo montáž díla zpozdí.

Další Základní pojištění


Rozšířit
Zavřít