Přehrát

Pojištění profesní odpovědnosti

Pod pojmem profesní odpovědnost rozumíme odpovědnost za újmu nebo škodu způsobenou poskytováním odborných služeb. Tyto činnosti jsou typické tím, že vznikají především tzv. čisté finanční škody, tedy škody bez prvotní újmy na zdraví nebo poškození věci, a na krytí tohoto rizika se tyto produkty primárně zaměřují. Pojištění je vhodné pro profese, jejichž výstupem je „duševní činnost“, tedy zejména pro advokáty, notáře, architekty, projektanty, daňové poradce, lékaře, IT služby apod.

Další Základní pojištění


Rozšířit
Zavřít