Přehrát

Pojištění odpovědnosti za škodu vč. stažení

Každý (nejen podnikatelský) subjekt odpovídá dle právních předpisů za škodu, kterou způsobí třetím osobám. Může se jednat o škodu způsobenou vadným výrobkem nebo vadně vykonanou službou, vlastnictvím nemovitostí, pronájmem a vykonáváním dalších činností společnosti. Je třeba si uvědomit, že tyto škody mohou mít pro vaši společnost až existenční následky. Pojištění odpovědnosti kryje především újmy na zdraví, škodu na věci, finanční škody, které vyplývají z poškození zdraví nebo věci. Můžete pojistit i řadu dalších typů škod, jako jsou regresní nároky zdravotních pojišťoven, škody na cizích věcech převzatých a užívaných, újmy na zdraví způsobené závadností potravin, škody na životním prostředí, tzv. čisté finanční škody atd. Specifickým rozšířením produktu je pak pojištění nákladů na demontáž vadných výrobků a montáže výrobků bezvadných nebo stažení vadných výrobků z trhu, které zahrnuje další typy nákladů.

Další Základní pojištění


Rozšířit
Zavřít