Přehrát

Pojištění lodí

Pokud vlastníte loď (plachetnici, jachtu, motorový člun…), je pro vás vhodné tuto loď pojistit obdobou havarijního pojištění. Pojištění lodě kryje klasicky havárii, živelní události, vandalismus a odcizení. Nezbytně nutnou součástí vaší pojistné ochrany pak je pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem plavidla, které kryje škody způsobené třetím osobám, jakousi obdobu „povinného ručení“ u vozidel.

Další Základní pojištění


Rozšířit
Zavřít