Přehrát

Pojištění únosu

V případě obav z únosu a vydírání lze sjednat speciální pojištění, které vás kryje pro tyto případy. Z pojištění lze hradit výkupné včetně jeho přepravy, tlumočníky, náhradu utrpěné psychické újmy způsobené únosem nebo přepadení, náhrady v souvislosti se smrtí nebo újmou na zdraví.

Další Specializované pojištění


Rozšířit
Zavřít