Přehrát

Pojištění pohledávek

Pojištění pohledávek kryje rizika nezaplacení za zboží či služby odběratelem z důvodu platební neschopnosti nebo platební nevůle. Toto pojištění je určeno i pro vaši společnost, pokud poskytujete služby nebo dodáváte výrobky s odloženou dobou splatnosti. Jde o specifický produkt, který vám pomůže zabezpečit ekonomickou stabilitu i pro případ nenadálých ekonomických či politických krizí. Dále prostřednictvím monitoringu pomáhá toto pojištění udržovat přehled o bonitě odběratelů a zároveň působí na platební morálku odběratelů částečně i preventivně.

Další Specializované pojištění


Rozšířit
Zavřít