Přehrát

Pojištění finančních rizik

Do této kategorie lze zařadit Pojištění celního dluhu, které se sjednává pro případ vzniku dluhu v důsledku nezaplacení cla, daní a poplatků. Pojištění se pak chová jako záruka, což je situace, kdy pojišťovna vystupuje vůči celním orgánům jako ručitel pojištěného. Pojištění je tedy v tomto případě alternativou k bankovní záruce. Pojištění smluvních záruk, které se sjednává pro případ nesplnění závazků ze strany pojištěného vyplývajících ze smlouvy o dílo nebo v případě, kdy pojištěný neuzavře smlouvu o dílo v případě vyhraného výběrového řízení. Pojišťovna opět vystupuje v roli ručitele pojištěného.

Další Specializované pojištění


Rozšířit
Zavřít