Přehrát

Pojištění ekologické újmy a enviromentálních rizik

Pokud vaše společnost může svojí činností způsobit ekologickou újmu ve smyslu zákona, doporučujeme ochránit riziko vynaložení nákladů na odstranění následků takové újmy pojištěním. Ekologickou újmou může být znečištění (i dlouhodobé, postupné) a/nebo poškození fauny a flory. Pojištění se vztahuje na nápravu ekologické újmy, na preventivní opatření, na šetření a monitoring ekologické újmy, na právní zastoupení. Pojištění je vhodné pro výrobní a průmyslové podniky, logistická centra a technologické parky, provozovatele skládek, odpadového hospodářství, ČOV, stavební průmysl apod.

Další Specializované pojištění


Rozšířit
Zavřít