CookiesStrictly necessary cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
_GRECAPTCHA www.google.com /recaptcha Third-party 6 months Google reCAPTCHA nastaví při spuštění potřebný soubor cookie (_GRECAPTCHA) za účelem provedení analýzy rizik.
PHPSESSID inpol.cz / First-party Session Cookie generovaný aplikacemi založenými na jazyce PHP. Toto je univerzální identifikátor používaný k udržování proměnných relací uživatelů. Obvykle se jedná o náhodně vygenerované číslo, jeho použití může být specifické pro daný web, ale dobrým příkladem je udržování přihlášeného stavu uživatele mezi stránkami.

Performance cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
_ga_7V132QP2TG .inpol.cz / First-party 2 years
_ga .inpol.cz / First-party 2 years Tento název souboru cookie je spojen s Google Universal Analytics – což je významná aktualizace běžněji používané analytické služby Google. Tento soubor cookie se používá k rozlišení jedinečných uživatelů přiřazením náhodně vygenerovaného čísla jako identifikátoru klienta. Je součástí každého požadavku na stránku na webu a slouží k výpočtu údajů o návštěvnících, relacích a kampaních pro analytické přehledy webů.

Functionality cookies

Cookie key Domain Path Cookie type Expiration Description
pll_language inpol.cz / First-party 1 year Uložení nastavení jazyka.


Rozšířit
Zavřít