Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění hospodářských zvířat

Pojištění hospodářských zvířat poskytuje chovatelům náhradu škod, které vzniknou uhynutím, utracením, popřípadě nutnou porážkou zvířat jak v případě hromadných škod, tak i škod jednotlivých.

Hromadné škody vznikají především v důsledku nákaz, živelních událostí, akutních otrav, extrémních klimatických vlivů apod.

Pojištění je určeno pro všechny druhy hospodářských zvířat, zejména pro skot, prasata, ovce a kozy, drůbež nebo ryby. Dále lze pojistit i jiná zvířata, jako např. psy, kočky, včetně řady exotů a méně obvyklých druhů.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty