Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění přepravy zásilek

Smyslem tohoto pojištění je vyrovnat ztráty, které vznikly nahodilými událostmi během pojištěné přepravy všemi druhy obvyklých dopravních prostředků v tuzemsku i v zahraničí. Pojištění se obvykle vztahuje na přepravu "z domu do domu" - tzn. že je pojištěna celá přeprava včetně překladů, skladování, odchýlení od stanovené cesty a zdržení, na něž nemá pojištěný vliv.

Pojistnou částkou sjednanou ve smlouvě je obvykle obchodní cena, někdy jsou zahrnuty i náklady na dopravné, clo, pojistné a očekávaný zisk.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty