Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění věcí na všechna rizika

Pojištění majetku na všechna rizika s výjimkou těch, která jsou obsažena ve výlukách.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty