Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění motorových vozidel

Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení motorových vozidel jmenovitě uvedených ve smlouvě. Právo na plnění vzniká, dojde-li ke škodě na vozidle nečekaně a náhle, zejména z následujících událostí:

  • střet vozidla, pád, náraz
  • požár, výbuch, blesk
  • povodeň, záplava, krupobití, vichřice
  • zásah cizí osoby, včetně odcizení motorového vozidla

Pojištění se vztahuje na celé území Evropy, pokud není ujednáno jeho územní rozšíření.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty