Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění strojů a strojních zařízení

Kromě škod způsobených živelní událostí, které jsou kryty v rámci živelního pojištění dochází na strojích a strojních zařízeních v průběhu provozu k poškození nebo zničení také z mnoha dalších závažných příčin, které jsou předmětem pojištění strojů.

Mezi ty nejčastější patří:

  • chyba konstrukce, vada materiálu nebo výrobní vada
  • přetlak páry, plynu nebo kapaliny či podtlak
  • pád nebo vniknutí cizího předmětu
  • zkrat či jiné působení elektrického proudu
  • selhání měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení
  • nesprávná obsluha, nešikovnost, nepozornost, nedbalost

Tímto druhem pojištění se pojišťují hospodářsky významné technologie jejíž poškození nebo zničení by mělo značný ekonomický dopad na hospodaření společnosti.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty