Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Ostatní pojištění

Pojištění věcí na všechna rizika pro stavební stroje a strojní zařízení

Tímto typem pojištění je nejvhodnější pojistit především pohyblivé stavební stroje a strojní zařízení, zejména bagry, jeřáby, dozery, grejdry, skrejpry, rypadla, válce, vozíky, míchačky, stavební výtahy atd. Pojištění se vztahuje zejména na poškození nebo zničení pojištěné věci požárem, výbuchem, bleskem, vichřicí, lavinou, zřícením skal nebo zemin, krupobitím, povodní, záplavou, nárazem, pádem, úmyslným poškozením. Proti klasickému pojištění strojů a strojních zařízení neobsahuje toto pojištění krytí vnitřních mechanických poruch, ať již vzniklých chybou konstrukce, vadou materiálu, výrobní vadou, zkratem, přepětím apod.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty