Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění odpovědnosti

Letecké - Odpovědnost za škodu způsobenou provozem letadel

Pojištění se vztahuje na škody způsobené provozem letadel na životech, zdraví a věcech třetích osob nacházejících se mimo letadlo i škody způsobené pasažérům letadel. Podle zákona o civilním letectví je provozovatel českého civilního letadla povinen toto pojištění sjednat a před zahájením provozu prokázat jeho sjednání ministerstvu dopravy.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty