Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Ostatní pojištění

Pojištění strojního přerušení provozu

Sjednání tohoto pojištění zaručuje podnikatelům náhradu následných škod, jež vznikly v důsledku živelních událostí. Pojišťovna v tomto případě hradí pojištěnému především zisk, který podnikateli po dobu obnovy provozu uchází a náklady, které musí vynakládat i v době, kdy je podnik mimo provoz (např. nájemné, odpisy, mzdy). Cílem pojištění přerušení provozu je tedy zajištění stability podniku v případě škody, udržení kvalifikovaných zaměstnanců a klientely, postavení na trhu i finanční rovnováhy.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty