Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění osob

Tuto kategorii pojištění sjednává naše společnost téměř výhradně pro naše klienty z řad společností a podnikatelů a jejich zaměstnance. Jsme schopni zprostředkovat jakýkoliv typ pojištění občanů nabízený na pojišťovacím trhu dle přání zákazníka, a to zejména:

  • Životní pojištění
  • Kapitálové životní pojištění
  • Úrazové pojištění
  • Cestovní pojištění léčebných výloh
  • Kolektivní pojištění
  • Pojištění pro případ ušlého výdělku v pracovní neschopnosti
  • Pojištění odpovědnosti


Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty