Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění odpovědnosti


Odpovědnost za škodu způsobenou provozem motorového vozidla
Odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci při výkonu povolání
Pojištění odpovědnosti z provozu plavidel


Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty