Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění plodin

Pojištění plodin kryje škody nastalé na porostech zemědělských plodin v důsledku krupobití, případně dalších živelních událostí (zejména záplav, vichřic, požárů apod.), a dále se u vybraných plodin může vztahovat i na škody vyzimováním a jarními mrazy. K pojištění plodin se řadí i pojištění skleníků a fóliovníků , včetně v nich pěstovaných kultur, dále pojištění okrasných rostlin pro případ poškození nebo zničení živelní událostí, a konečně i pojištění lesních porostů pro případ požáru.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty