Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění pro případ odcizení krádeží, vloupáním, loupežným přepadením a vandalismu

Tímto pojištěním lze pojistit proti krádeži všechny movité věci i cennosti, včetně peněz. Zároveň zástupci pojišťovny svým klientům poskytnou poradenskou službu týkající se kvalitního zabezpečení majetku před odcizením.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty