Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění  námořních  a  říčních  lodí  (kromě  plachetnic) 

Pojištění lodí zahrnuje především pojištění kasko (trupu), strojního a přístrojového vybavení pevně spojeného s trupem lodi a pojištění odpovědnosti z provozu plavidla. Pojistitel poskytuje náhradu za nahodilou ztrátu nebo poškození pojištěných lodí způsobených plavebními nehodami nebo vyšší mocí. Hrazeny jsou rovněž zachraňovací náklady, příspěvky ke společné havárii, náklady na odstranění vraku a odpovědnostní škody. Dodatečně lze připojistit odpovědnost vůči nákladu a odpovědnost za ekologické škody.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty