Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Letecké pojištění - Kasko letadel

Toto pojištění je dobrovolné a kryje věcné škody, které byly na letadle a jeho příslušenství způsobeny nehodou, neodvratitelnou událostí nebo odcizením, a to při letu, rolování nebo na zemi.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty