Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Pojištění majetku

Pojištění elektronických zařízení

Toto pojištění je určeno zejména pro elektronická zařízení pro zpracování dat, zařízení pro měřící, regulační a kontrolní techniku. Rozsah ochrany je u tohoto pojištění nejširší, zahrnuje jak pojištění živelních rizik, tak pojištění vnitřních poruch způsobených např. konstrukční vadou, vadou materiálu, výrobní vadou, přepětím, zkratem, ale také poškození způsobené neodborným zacházením nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením atd. Takto se pojišťují např. počítačové řídící systémy velínů, řídící počítače apod. Lze také pojistit softwarové vybavení.Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty