Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

O společnosti

Profil společnosti

Pojišťovací makléřství Inpol, člen Asociace českých pojišťovacích makléřů, je právnickou osobou - akciovou společností, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 3440 a je na základě registrace u České národní banky - orgánu státního dozoru v pojišťovnictví vedena jako pojišťovací makléř a pojišťovací agent ve smyslu zákona č. 38/2004 Sb. - zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí v platném znění, oprávněna k provádění zprostředkovatelské a poradenské činnosti v oblasti pojišťovnictví.

Společnost vznikla v roce 1994, jako společnost s ručením omezeným. Již v roce 1995 se transformovala na společnost akciovou. Svým klientům zajišťujeme komplexní služby při přípravě, uzavírání a správě pojistných smluv, při likvidaci pojistných událostí, přípravě a realizaci individuálních pojistných programů, vytváření strategie krytí poj. rizik atd..

Pojišťovací makléřství Inpol, a.s. patří objemem předepsaného pojistného k největším společnostem svého druhu na území České republiky. Naše služby jsou využívány mnoha významnými zákazníky působícími ve všech oblastech průmyslové a obchodní činnosti vč. energetiky, stavebnictví, lehkého průmyslu, dopravy, služeb, kultury, médií atd.. V neposlední řadě patří k našim klientům i kraje, obce a města či městské části stejně jako státní instituce.

Vzhledem ke skutečnosti, že spolupracujeme s celým spektrem pojišťoven, působících na českém trhu, dokážeme poskytovat svým klientům vyčerpávající a vždy aktuální informace o možnostech pojištění a na základě porovnání a vyhodnocování produktů nabízených pojišťovnami doporučit klientům nejvhodnější a nejvýhodnější kombinace těchto produktů s ohledem na jejich specifické potřeby.

Za vysokou profesionalitu při provádění všech výše uvedených činností ručíme svým klientům nejen vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi svých čtyřiceti zaměstnanců, ale i vlastním pojištěním profesní odpovědnosti, a to částkou do výše 1 miliardy Kč. V zájmu neustálého zvyšování úrovně poskytovaných služeb implementovala společnost v r. 2002 systém řízení kvality dle normy ISO 9001-2000 a v roce 2009 dle normy ISO 9001 - 2008.

Jednou z velmi žádaných činností u klientů, kteří jsou společnostmi s částečnou či úplnou majetkovou účastí státu, městy a obcemi, je zajišťování přípravy veřejných soutěží při výběru pojistitele ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek vč. odborného vyhodnocení jednotlivých nabídek. V tomto směru naše společnost disponuje potřebnými znalostmi a zkušenostmi vyplývajícími z již realizovaných veřejných soutěží.

V zájmu informační otevřenosti vůči veřejnosti a klientům se naše společnost každoročně podrobuje procesu ratingu u mezinárodní ratingové agentury Moody´s Investors Service.

Organizační schéma společnosti

Organizační schéma společnosti

Výhody spolupráce s Pojišťovacím makléřstvím Inpol a.s.

 • Komplexní služba na nejvyšší odborné úrovni orientovaná na zákazníka
 • Individuální přístup k zákazníkovi
 • Jistota nezávislosti poskytovatele služby
 • Vytváření konkurenčního prostředí mezi pojistiteli - zefektivnění pojištění ve smyslu vyšší kvalita za nižší cenu
 • Možnost sjednání pojistných produktů a podmínek, které běžně pojistný trh neposkytuje
 • Zkušenosti v oblasti participace na organizování veřejných obchodních soutěží na výběr pojistitele pro subjekty jež jsou dle zákona zadavateli veřejné zakázky
 • Možnost uplatnění synergických efektů
 • Zpracování všech dat moderní informační technologií přinášející možnosti okamžitého přehledu o stavu pojištění, likvidaci pojistných událostí ,pojistného plnění, statistiky, atd.
 • Bezpečná ochrana poskytovaných informací
 • Regionální pokrytí služeb dle potřeb zákazníka prostřednictvím sítě poboček.
 • Pojištění vlastní odpovědnosti za škodu způsobenou klientovi do výše plnění 1 miliardy Kč

Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty