Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. je česká společnost, zabývající se pojišťovacími službami v oblasti průmyslových a podnikatelských rizik.

cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek cudlicek

Aktulity

26. 4. 2016

Oznámení o konání řádné valné hromady

společnosti

 

Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4-Braník, Bezová 1658, IČ: 63998599, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 (dále jen "společnost"),oznamuje, že v pátek 27. Května 2015 v 10.00 hod. se v zasedací místnosti v I. patře provozovny Zbuzkova 141/47, 190 00 Praha 9   koná řádná valná hromada akcionářů.

 

Pořad jednání:

1.      Zahájení, prezence akcionářů

2.      Volba orgánů valné hromady

3.   Projednání a schválení roční účetní závěrky za rok 2015, která je akcionářům přístupna k  nahlédnutí v sídle společnosti počínaje dnem 30.4.2016

4.   Projednání a schválení návrhu na rozdělení zisku společnosti za rok 2015

5.  Závěr 

 

 V Praze, dne 26.4.2016

 

Za společnost Pojišťovací makléřství INPOL a.s.

                                                                                                    Josef Landa

                                                                                        předseda představenstva v.r.

 


6. 1. 2014
Vážení zákazníci a obchodní partneři , dovolujeme si Vám oznámit, že naše společnost přemístila část ředitelství společnosti a pobočku Prana na novou adresu - Zbuzkova 141/47, 190 00 Praha 9 Vysočany, tato adresa se dnem 6.1.2014 stává i korespondenční adresou. Adresa sídla společnosti se nemění. Detaily viz sekce Kontakty. 

Významné certifikáty

certifikaty
certifikaty certifikaty certifikaty certifikaty